Reciclatge de residus elèctrics i electrònics

Som una empresa amb una gran trajectòria i experiència gestionant i tractant tota mena de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

A més, un cop finalitzat el tractament (el desmuntatge) d’aquest tipus de material, en gestionem cada part i el material sobrer de la forma més eficient i respectuosa amb el medi ambient. Som plenament conscients de la problemàtica ambiental que aquests residus generen i de la necessitat del seu reciclatge.

Les nostres constants millores tècniques, junt amb un equip humà altament qualificat, ens permeten gestionar eficientment aquests residus, sempre respectant el medi ambient i la legislació vigent.

Scroll to Top