Pratgir Reciclatges rep una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya.

L’Agència de Residus de Catalunya, mitjançant la resolució a l’expedient ARC035/2021 atorga a Pratgir Reciclatges una subvenció (TES/3075/2020, de 26 de novembre) pel projecte “EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE BATERIES, PILES I ACUMULADORS RECARREGABLES”.

Aquesta subvenció és per projectes en l’àmbit de residus que comportin una millora en processos de prevenció, de preparació per a la reutilització, de reciclatge o d’incorporació de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament de residus de tercers.

Pratgir presenta un projecte del tipus A4 (La implantació de nous processos o tecnologies que permetin tractar residus o materials que fins al moment no s’estiguin recuperant dins el territori català, en gestors existents.).

Scroll to Top